• +9821-26420934

به گروه مهندسی لناوا خوش آمدید!

به تیم ما بپیوندید

ما افراد شگفت انگیز را گرد هم می آوریم تا اتفاقات شگفت انگیز روی دهد.

به ما بپیوندید و بهترین کار زندگی خود را انجام خواهید داد – و در زندگی افراد دیگر تفاوت ایجاد خواهید کرد.
ما جمعی از متفکران و متقاضیان متنوع هستیم و به طور مداوم محصولات و شیوه های خود را دوباره به تصویر می کشیم تا به مردم کمک کنیم آنچه را که دوست دارند به روشهای جدید انجام دهند.

همکاری با ما