17 دی

این نقاشی‌ها نشان می‌دهد که چطور اعتیاد به تکنولوژی، زندگی ما را تحت تاثیر می‌گذارد

تصویرساز فرانسوی «جین ژولین» نکته‌های اعتیاد به تکنولوژی را در این نقاشی‌ها به تصویر کشیده است. تکنولوژی‌ای که هر روز بیش‌تر از دیروز روی ما و سبک زندگی‌هایمان تاثیر می‌گذارد. اما انگار تاثیرات منفی استفاده از آن‌ها بیش‌تر از تاثیرات مثبت آن است. استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند، فراموش کردن جمع‌های خانوادگی و فرو رفتن در دنیای مجازی، از یاد بردن تفریحات و لذت‌های زندگی و بسیاری از این دست که ما را از زندگی واقعی جدا کرده و روز به روز تنهاترمان می‌کند.

البته در کنار همه این‌ها، این تصویرگر فرانسوی خوبی‌های شبکه‌های اجتماعی را هم فراموش نکرده است. او از هم‌دردی‌هایی که با مردم کشور در طی اتفاق پاریس در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد به نیکی یاد می‌کند.

دیدگاه