• 9821-26420934+

به گروه مهندسی لناوا خوش آمدید!

همکاری با ما

اگر هنوز پویا هستید و با انگیزه، هنوز جرات رویا پردازی دارید، هنوز فکر می کنید می شود دنیا را تغییر داد، هنوز سخت کوش هستید و در نهایت در زمینه‌های شغلی که در ادامه نوشتیم دانش و مهارت لازم را دارید، الان بهترین زمان برای پیوستن به خانواده بزرگ لناوا است.

فرم همکاری با ما

اطلاعات فردی

اطلاعات تماس
دوره های تخصصیخیربلی


خیربلی

سایر اطلاعاتخیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

رزومه

.باشد word، pdf فرمت فایل ارسالی باید به صورت
.حجم فایل باید کمتر از ۱ مگابایت باشد