نسیم صادرات راد

شرکت نسیم صادرات راد با مرکزیت تهران و اربیل عراق، تنها پس از چند سال از تاسیس، نام خود را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ارائه خدمات سیالات حفاری در منطقه مطرح نموده است. در این راه ضمن بهره گیری از تجربه مدیران و متخصصان این عرصه، با اقدام به تأسیس کارخانه ای کاملاً مجهز و استقرار آزمایشگاهی منطبق با استانداردهای جهانی خود را به عنوان مجموعه ای قابل اتکا نزد کارفرمایان شناسانده است.
از بدو تأسیس، فعالیت اصلی شرکت به تأمین مواد معدنی و شیمیایی مورد نیاز در صنایع گوناگون و بالاخص حفاری نفت و گاز معطوف بوده و پس از دستیابی به بلوغ در عرصه تأمین مواد برای مشتریان حاضر در ایران و کشورهای همسایه، رفته رفته قدم در راه تبدیل شدن به یک شرکت ارائه کننده خدمات فنی مهندسی گل حفاری برداشته ایم. در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت به رفع ملزومات صنعت حفاری، تأمین مواد مورد نیاز این صنعت، ارائه خدمات فروش و پس از فروش، کنترل و تضمین کیفیت و صادرات محصول اختصاص یافته است.